Familieschool-nieuws

Rapport en gesprekken

Op 23 maart is het tijd voor het rapport voor groep 3 t/m 8. Met dit rapport geven de leerling en de leerkrachten hun kijk op de ontwikkeling van het kind in de afgelopen periode.

Een periode die natuurlijk voor een groot deel in het teken heeft gestaan van het thuisonderwijs. “Hoe groot zijn de achterstanden van de kinderen?” is een onderwerp dat veel besproken wordt. We kijken hier met gemengde gevoelens naar. Wat ons betreft spreken we niet over achterstanden maar kijken we, net als altijd, naar de ontwikkeling die de kinderen doormaken. We zien hierbij uiteraard verschillen; kinderen die moeite hebben gehad met de periode van het thuisonderwijs en kinderen die juist een sprong hebben gemaakt in hun ontwikkeling.

Nee, het is geen ‘gewoon schooljaar’ maar daarmee is het nog geen ‘verloren schooljaar’. Zo hebben we gezien dat kinderen ook andere vaardigheden hebben ontwikkeld zoals het leren aansturen van jezelf, omgaan met uitgestelde aandacht, zelfstandig oplossingen bedenken, afstemmen met je andere gezinsleden enz.

Samen kijken we nu naar waar de kinderen staan en wat zij nodig hebben en hier stemmen we ons aanbod op af. Vertrouw erop dat het goed komt, vertrouw op het vakmanschap van ons team en vertrouw op je kind. Wij zullen vanuit dit vertrouwen en een ontspannen houding de kinderen weer verder begeleiden bij de volgende stappen in hun ontwikkeling.

We kijken uit naar de ontmoeting tijdens de ouder-kindgesprekken, welke online zullen plaats vinden. Deze gesprekken zijn voor alle groepen, waarbij het kind vanaf groep 3 deelneemt aan het gesprek. Het inschrijven voor deze gesprekken start op 15 maart om 18.00 uur en sluit op 19 maart. De gesprekken vinden plaats in de periode van 24 maart t/m 1 april.  

 

Met vriendelijke groet,

Marian en Esther

 

2020-03 Familieschool-nieuws 2020-03 Familieschool-nieuws