Familieschool-nieuws

Corona-update

Corona-update

In onze regio ligt het aantal besmettingen helaas nog altijd hoog. Scholen om ons heen kampen met besmettingen en er hebben al veel klassen in quarantaine gezeten. Op onze school is dit nog niet nodig geweest en dit willen we natuurlijk graag zo houden!

 

We zien dat er een heleboel goed gaat en dat we met elkaar zorg dragen voor ieders veiligheid. Graag brengen we de volgende afspraken opnieuw onder de aandacht omdat we zien dat hier nog iets te ‘winnen’ valt;

- Ouders houden buiten 1,5 meter afstand van elkaar.

- Per kind mag er maximaal 1 volwassene komen brengen of halen. Houd deze momenten zo kort mogelijk en gebruik deze momenten niet om bij te praten met een groepje ouders.

- Probeer daar waar mogelijk de wachtplek te vermijden, laat kinderen bijvoorbeeld het laatste stukje met een schoolgenootje naar school lopen of fietsen. 

- Kom niet te vroeg naar de wachtplek (max. enkele minuten tevoren).

- Maak speelafspraken niet op of rond het schoolplein, regel dit buiten de breng- en haaltijden om, bijvoorbeeld telefonisch. 

 

Verkiezingen

Volgende week vinden de verkiezingen plaats en we hebben begrepen dat er op het stembiljet als locatie ‘De Familieschool’ vermeld staat. Het stemmen vindt plaats in de gymzaal en niet in ons schoolgebouw. Onze leerlingen en collega’s komen dus niet in contact met de mensen die komen stemmen.

 

Fijn weekend!

Vriendelijke groet, Marian en Esther

2020-03 Familieschool-nieuws 2020-03 Familieschool-nieuws
corona corona