Familieschool-nieuws

Het pinksterweekend staat voor de deur, het begin van een extra lang weekend, want dinsdag zijn de kinderen ook nog vrij natuurlijk en hebben wij een studiedag met elkaar.

Rekenen en spelling zijn 2 van de speerpunten dit jaar, waarvoor we nieuwe materialen en methoden inzetten. Om een goede doorgaande lijn te hebben, van en met elkaar te leren, staan deze speerpunten dinsdag op de agenda.

We buigen ons ook samen over de schoolontwikkelpunten waar we komend schooljaar mee aan de slag gaan. Ieder jaar doen we een brede analyse van ons onderwijs om te bepalen waarop we ons verder gaan ontwikkelen en wat de speerpunten voor het volgende schooljaar worden. Hier zijn we afgelopen periode mee bezig geweest en dit werken we verder uit tijdens de studiedag.

Vanuit het Nationaal Plan Onderwijs komt geld beschikbaar voor de scholen, hier zijn we enorm blij mee! Dit geld gaan wij inzetten om de kwaliteit van ons onderwijs te borgen en te verbeteren. We koppelen dit geld aan de schoolontwikkelpunten. In welke vorm en op welke manier is nog in de onderzoekende fase. We bespreken dit regelmatig met elkaar; je moet denken aan extra inzet van personeel en zo extra handen in en om de klas, aan scholing voor leerkrachten, aan onderwijsleermaterialen, ondersteunende softwarelicenties enz. De uitdaging hierbij is dat onderwijspersoneel schaars is en extra personeel een voorwaarde is om de plannen te realiseren. We gaan er vol energie mee aan de slag!

We wensen iedereen een heel fijn pinksterweekend!

Vriendelijke groeten,

Esther en Marian

2020-03 Familieschool-nieuws 2020-03 Familieschool-nieuws