Berichtje vanuit de MR

Beste ouders verzorgers,

Op 19 mei heeft de MR online vergaderd. We hebben het toen gehad over de invulling van ons kind-centrum, de NPO gelden, stand van zaken rondom Corona en de invloed hiervan op school. 

Meester Dennis neemt namens de Familieschool plaats in de GMR. Daar zijn we erg blij mee. 

De volgende vergadering is op woensdag 23 juni en dat is dan de laatste van dit jaar. 

De notulen en meer informatie over de MR zijn terug te vinden op de website van de school.

Mocht u een keer een vergadering bij willen wonen, dan bent u van harte welkom. U kunt dan een mailtje sturen naar mr.familieschool@blosse.nl

Vriendelijk groeten,

MR Familieschool

 

medezeggenschapsraad goed medezeggenschapsraad goed